تمام روستاهای بخش کلاچای از نعمت گاز برخوردارند

تمام روستاهای بخش کلاچای از نعمت گاز برخوردارند

بخشدار کلاچای در گفتگو با خبرنگار اشکوریها از اجرای طرح هادی در بسیاری از روستاهای بخش کلاچای خبر داد و گفت: روستاهای کورتاشه ، تازه آباد ، کندسر ، نعمت سرا ، بی بالان ، گزافرود، شیرمحله ، نوده و گاوماست از جمله این...

ادامه مطلب ...