من خبرنگارم و روز خبرنگار را بزرگترین روز زندگیم می دانم زیرا متعلق به من است و برایم ارزش دارد ..مطلبی در روز خبرنگار و در سایت رصد درج شد که شاید اجحاف بود و بی رحمی …

فرماندار-رودسر-امیر-جانبازی-رودسریبه گزارش اشکوریها، در دنیای پر پیچ و خم خبرنگاری ماجراهای بسیاری اتفاق می افتد که ناراحتی و عتاب در آن ممکن است به چشم بخورد ، ما خبرنگاران برای داغ تر کردن سوژه های خبریمان شاید عجولانه تصمیم هایی را بگیریم که بعد به خود می گوییم ای کاش یکطرفه قضاوت نمی کردیم .

من خبرنگارم و روز خبرنگار را بزرگترین روز زندگیم می دانم زیرا متعلق به من است و برایم ارزش دارد . مطلبی در روز خبرنگار و در سایت رصد درج شد که شاید اجحاف بود و بی رحمی …

امیرجانبازی رودسری فرمانداری است که نسبت به فرمانداران در در کشور از ارتباط خوبی با خبرنگاران برخوردار است در روز خبرنگار او خواست با برگزاری جشن روز خبرنگار به خبرنگاران عزت دهد ، اما ما آنقدر در درون خود درگیریم که این عزت را ندیدیم . وقتی پای صحبت هایش نشستیم دیدیم ما مو می بینیم و او پیچش مو و به خود آمدم گفتم بنویسم که یک لحظه ناراحتی را در او دیدن درست نبود زیرا او بخاطر ما ناراحت بود اما ما این را متوجه نشدیم.

خبرنگاران شهرستان رودسر فرماندار را پدرمجموعه ی خود می دانند و آنقدر ارتباط صمیمی با ایشان وجود دارد که فرماندار خبرنگارانش را نورچشمی خود می داند.

شاید باید یادآوری کرد ۲ سال گذشته حتی جایگاهی برای ارسال خبر نداشتیم و در معدود جلساتی ورود می یافتیم ، ۲ سال گذاشته خبرنگاران آنقدری که اکنون دارای ارج و قرب هستند اینگونه ارج نداشتند ، ۲ سال گذشته در جلسات رسمی و غیر رسمی هیچ تشکری از خبرنگاران نبود اما با حمایت فرماندار رودسر از این قشر زحمتکش بعنوان اصحاب رسانه در ابتدای سخنان هر مسئولی یاد می شود و تشکر می شود و اکنون هر مسئولی با حمایت فرماندار رودسر امیر جانباری رودسری در هر برنامه ای جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران قائل است.

فرماندار پرتلاش رودسر ما می دانیم که مسئول رسیدگی به مشکلات و جایگاه خبرنگاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است و شما نگاه ویژه ای به جامعه خبری ما داشته اید و این را هم می دانیم تخصیص اعتبار برای جایگاه ما در محوطه فرمانداری از وظایف شما نبوده است اما انجام دادید تا این قشر فعال و پرتلاش از نداشتن جایگاه عذاب نبینند.

همه این موارد را گفتم تا بدانیم و بگویم که ما باید خود را اصلاح کنیم زیرا تمام هم و غم مدیر ارشد شهرستان ما ایجاد عزت و قدرت برای جامعه خبری ما بود اما ما متوجه نشدیم و دعوت فرماندار را برای تجلیل ندیده گرفتیم و جای دیگر را ارجعیت دادیم که برنامه ما چنین نبود و حداق رسم معرفت اینطور نبود.

فرماندار محبوب ما شما را همچون پدر می نگریم و شما نیز اشتباهات ما را همچون اشتباه جوانانه بدانید/رصد رودسر