آسفالت قلعه گردن۱فرزاد دلارام پس از بازدید صبح امروز بهمراه بخشدار رحیم آباد از آغاز عملیات راه روستایی قلعه گردن به خبرنگار اشکوریها گفت: این پروژه به طول ۲ کیلومتر انجام خواهد شد و با اجرای آن تحولی شگرف در رشد صنعت توریست و گردشگری منطقه بهمراه خواهد داشت.

 

وی افزود: اگر برنامه ریزى هاى صحیح توسط متولیان امر انجام بگیرد، روستاى قلعه گردن هم مانند دیگر روستاهاى پرجاذبه بخش رحیم آباد همانند میلاش ، سفیدآب و… پذیراى مسافرین زیادى از اقصى نقاط کشور خواهد بود.

 

سرپرست راه و شهرسازی رودسر  ضمن تقدیر و تشکر از فرشاد شریفى بخشدار رحیم آباد افزود : خوشبختانه بخشدار جدید رحیم آباد بسیار پیگیر امور هستند و تسلط کاملى به مسائل فنى و مهندسى داشته و قطعاً با کمک و تعامل ایشان بهتر خواهیم توانست در حوزه راه و شهرسازى به مردم خدمت نماییم.