جلسه هفته دولتبه گزارش خبرنگار اشکوریها ،فرشاد شریفی در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت افزود:علاوه بر ۴۶ پروژه های یادشده، دو پروژه انتقال آب توسط جهاد کشاورزی بطول ۹ کیلومتر از و با مبلغ هشت میلیارد و هشصد میلیون ریال افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

 

وی گفت: از پروژه های شهری شهرداری رحیم آباد سه پروژه شامل اِلمانهای محصولات کشاورزی شامل فندق و گل گاوزبان، و آسفالت زمین ورزشی شهید پورضا و بلوار سیدجمالدین اسدآبادی جمعاً به مبلغ دومیلیاردهشتصد میلیون ریال مورد بهره برداری قرار میگیرد.

 

بخشدار رحیم آباد خاطرنشان کرد :همچنین از مجموعه پروژه های کمیته امداد امام خمینی (ره) ساختمان مددجویی و پروژه های اشتغالزایی جمعاً به مبلغ هفتصدوده میلیون ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.