به گزارش خبرنگار اشکوریها ، فرشاد شریفی در اولین روز کاری بخشداری رحیم آباد با همراهی عباسی نماینده مردم رودسر واملش در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ادارات شهرستان رودسر به روستاهای منطقه محروم اشکور سفر کرد و مشکلات آن ها را از نزدیک لمس نمود.

 

در این سفر چند ساعته از روستاهای گیری، کشایه، کلرود، سزیرود، جیرکل و… مشکلات آنتن دهی تلفن همراه ، راه روستایی، آب ، ضعف برق ، مسائل مربوط به کشاورزی(سرمازدگی فندق) و… را پیگیری شد