معارفه بخشدار رحیم آباد فرشاد شریفی (۱۶)به گزارش اشکوریها  علی وارسته بهدانی در آئین تودیع و معارفه بخشدار رحیم آباد با بیان اینکه هر گامی که بر میداریم باید رضایت خداوند را در نظر بگیریم ، اظهار داشت: مدیری که در این شرایط خاص جامعه ، مسئولیتی را برعهده می گیرد فداکاری کرده و مدیری می تواند موفق شود که پا به کار بوده و پشتکار داشته باشد.

 

وی با اشاره به اینکه در ۸ ماه مسئولیتم بیشترین زمان را در بخش رحیم آباد گذراندم ، خاطرنشان کرد: بخشدار جدید چند موضوع را در راس کارهای خود قرار دهد، یکی سیل کاکرود با توجه به شرایط و مقتضیاتی که دارد ،به مردم کاکرود قول ندادم اما گفتم در حد توان وبیشتر از حد توان مشکلات سیل کاکرود را حل وفصل کنم.

 

سرپرست فرمانداری رودسر ادامه داد: با توجه به نزدیکی به فصل کمیته برنامه ریزی ، بخشدار جدید رحیم آباد  اولویت های حوزه بخشی خود را مشخص کند، دوشاخص در رحیم آباد حائز اهمیت است اول شاخص جمعیت دوم شاخص کم بر خورداری این دو شاخص حتما برای رحیم آباد مورد توجه قرار گیرد.

 

وارسته بهدانی تصریح کرد: رحیم آباد و اشکورات پتانسبل های زیادی دارد، اینهارا مورد توجه قرار دهند قرار شده بود در گرمابدشت بازارچه محصولات فندق وگل گاوزبان تشکیل شودکه باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وی با بیان اینکه باغات فندق اشکور در سالجاری بدلیل سرمازدگی آسیب زیادی دید، خواستار توجه  معاون سیاسی استانداری ونماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی شد./رودسریها

تهیه خبر: پرویز رحیمی