زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس رحیم آباد به صدا درآمد

به گزارش اشکوریها ، صبح امروز با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین ادارات بخش رحیم آباد زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه حاج محمد گلدشتی به صدا درآمد.

 

تصاویر: امیدرجبی کشایه