مازیار جعفریمازیارجعفری لیما در گفتگو با خبرنگار اشکوریها باتشکر از حسن اعتماد اعضای شورای شهر در سپردن مسئولیت شهرداری به وی گفت امیدوارم بتوانم ماموریت خود را به پشتوانه اعضای شورای شهر که بزرگترین سرمایه های اجتماعی شهر هستند به خوبی و با رضایت شهروندان آگاه رحیم آباد به انجام رسانم.

 

وی ادامه داد: توسعه همه جانبه رحیم آباد با تاکید بر برنامه های بنیادی در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام خواهد گرفت و نگرش مجموعه شهرداری به سمت درآمدزایی پایدار، جذب سرمایه گذار بومی و غیر بومی و خدمت به مردم فهیم رحیم آباد خواهد بود.

 

وی در پایان ضمن تشکر و همراهی رسانه ها از آنها خواست در تشریح خدمات مجموعه شهرداری و دغدغه وخواسته های مردم به شهرداری رحیم آباد کمک کنند/.