به گزارش اشکوریها ، یک دختر جوان هندی برای تماشای راپل به بالای یک ساختمان رفته بود که ناگهان از پشت بام سقوط کرد. این دختر که به علت از دست دادن تعادل از روی ساختمان افتاد، در دم جان خود را از دست داد. گفتنی است پدر قربانی، مربی راپل بوده است.