به گزارش اشکوریها ،روستای قاضی چاک جزو دهستان اشکور علیا رودسر است که به دلیل برخورداری از آب و  هوای سرد و کوهستانی بیشتر خانواده های آن مهاجت کرده و در فصل بهار و تابستان دوباره باز می گردند.

 

روستای قاضی چاک بیش از ۵۰ کیلومتر با رحیم آباد فاصله دارد پس از رسیدن به منطقه ارکم و ورود به  جاده فرعی از روستاهای شاهراج پائین و بالا (جیرشاهراج و جورشاهراج) به مرتفع ترین روستای منطقه در بین درختان سربه فلک کشیده می رسید. بهترین زمان برای طبیعت گردی در این روستا اواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد است.