آسفالت-خیابان-گلدشت-رحیم-آبادعلی امیدوار اشکلک در گفتگو با خبرنگار  اشکوریها ، از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان سیدجمال‌الدین اسد آبادی(گلدشت) خبر داد و گفت: این پروژه از هفته گذشته آغاز شده و در این راستا ۸۰۰۰ مترمربع در دولاین رفت و برگشت آسفالت خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه ۹۰ میلیون تومان هزینه زیرسازی این خیابان شده است، افزود: براساس مصوبه شورای شهر بلوار و روشنایی معابر نیز احداث خواهد شد.

 

عضو شورای شهر رحیم آباد در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر رضایت از عملکرد شهردار این شهر گفت: با توجه به منابع مالی و مشکلات زیرساختی که از گذشته در این شهر بود ، عملکرد مهندس بذرافشان قابل قبول و تحسین برانگیز است و این رضایت نشان از همدلی و اتفاق آراء اعضای شورای شهر دوره چهارم و مصوبات بوقت و افزایش اعتبار سالیانه رقم خورده است.