بخشدار کلاچای در گفتگو با خبرنگار اشکوریها از اجرای طرح هادی در بسیاری از روستاهای بخش کلاچای خبر داد و گفت: روستاهای کورتاشه ، تازه آباد ، کندسر ، نعمت سرا ، بی بالان ، گزافرود، شیرمحله ، نوده و گاوماست از جمله این روستاها به شمار می روند.

هادی کوچکی افزود: اجرای طرح هادی روستایی در قالب آسفالت ، جدول گذاری ، ساخت پل، بهسازی راه  بوده است و با حمایت و همکاری همه دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش شرکت گاز تمامی روستاهای بخش کلاچای از نعمت گاز برخوردارند و فقط ۳ خانوار در بالادست روستای فشکل پشته هنوز از این نعمت برخوردار نشده اند که بزودی بهره مند خواهد شد .

بخشدار کلاچای به مبحث آب شرب در روستاها  اشاره نمود و گفت : در چند روستای دهستان بی بالان و روستای تازه آباد و برخی روستاهای واجارگاه مشکل آب شرب داریم که امیدواریم با پیگیری مسئولین اداره آب بتوانیم همه اهالی بخش را از نعمت آب شرب برخوردار کنیم.

کوچکی ماچیانی خاطرنشان کرد: ۲ دستگاه پمپاژ آب کشاورزی برای مناطق نوده و ماچیان مهیا شده است تا کشاورزان در سال کشاورزی ۹۵ مشکل آب نداشته باشند.