عصر امروز یک دوره مسابقه دوستانه کشتی با حضور دو تیم واجارگاه و کیاشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اشکوریها یک دوره مسابقه دوستانه بین تیم های واجارگاه و کیاشهر عصر امروز در باشگاه شهدای واجارگاه برگزار شد.

این مسابقه که ساعت ۳ عصر آغاز شده بود با نتیجه ۹ بر ۸ به نفع تیم میهمان به پایان رسید و کیاشهری ها توانستند با پیروزی به شهر خود بازگردند.

براساس همین گزارش در پایان این مسابقه از پهلوان رستم بینا قهرمان پیشکسوت کشور تجلیل شد.

کشتی-واجارگاه کشتی-واجارگاه۲