آن چه پس از نوشیدن چای در بدن رخ می‌دهد

آن چه پس از نوشیدن چای در بدن رخ می‌دهد

پیش از این که به سراغ غذاهای آماده و تنقلات ناسالم بروید، یک لیوان چای سبز بنوشید. مصرف چای سبز به ترشح کوله‌سیستوکینین یا CCK کمک می کند، که یک هورمون کاهنده گرسنگی است و از این طریق به کاهش هوس های غذایی و پیشگیری از...

ادامه مطلب ...